От началото на тази година започна нашата подготовка по идеята ни за околосветско пътешествие с мотоциклети, което смятаме да започне в началото на ноември 2012 година. Разбира се, поради ограниченото време и финансови възможности, цялостната обиколка на земята ще се осъществи на няколко етапа, като всяка година ще се отделят по два месеца за пътуване:

-         Южна Америка –   февруари – март 2013г. /етап 1/

-         Северна Америка –   октомври 2018 г. /етап 2/

-         Австралия – март 2019 г./етап 3/

-         Азия –  октомври 2019 г./етап 4/

-         Африка – ????????? /етап 5/

Първоначално нашия замисъл беше изцяло да организираме пътуването си с лични средства, както сме го правили през последните 5 години! В последствие си зададохме въпросите, че все пак започваме едно наистина грандиозно начинание! Ще видим места, които много малко сънародници, ще имат възможността видят! Ще се запознаем с много и различни хора! Ще се преживеят, толкова много интересни и невероятни моменти, които наистина е редно да заснемем и покажем на повече хора! Все пак тази идея, това пътешествие е наша дългогодишна мечта и бихме желали да я споделим с всички!

Точно поради тази причина решихме да се опитаме да намерим спомоществуватели (спонсори), които да помогнат в осъществяването на тази идея !

Идеята е при пътуването да се създаде филм, който да е свързан не само с познавателните му аспекти (географски, културологичен, туристически и др.), не само с популяризирането на придвижването с мотоциклет, но и с национална идея – проследяването на „българската следа” (в положителния смисъл на израза) в посещаваните страни и места, реализацията на популярни личности от български произход, включително и техните хобита, и особено ако са свързани и с мотоциклетизма. Също така искаме да покажем и другата, непопулярна страна на „българската следа” като посещение на българи по затворите и изпадналите в немилост по една или друга причина сънародници, за да направим съпоставка на контраста като ще наблегнем на разликата между туризма и емиграцията. По време на пътуването всеки от участниците ще развива и лична тема свързана с неговата професия и/или хоби.